Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

Do wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie internetowym obowiązują poniższe OWH.

2. Partnerzy umowy, zawarcie umowy

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z firmą Rise Up Fashion GmbH.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, lecz niewiążącym katalogiem internetowym. Można umieszczać nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy podanych i wyjaśnionych w procesie zamówienia. Klikając na przycisk zamówienia, składane jest wiążące zamówienie na towar znajdujący się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest wysyłane e-mailem niezwłocznie po wysłaniu zamówienia.

Termin zawarcia umowy z nami zależy od wybranej formy płatności:

Przedpłata
Akceptujemy zamówienie, przesyłając w ciągu dwóch dni informację o przyjęciu w osobnym e-mailu, w którym podajemy nasze konto bankowe.

Karta kredytowa
Składając zamówienie, jednocześnie przesyłają nam Państwo dane swojej karty kredytowej. Po uznaniu Państwa za prawowitych właścicieli karty kredytowej prosimy firmę obsługującą Państwa kartę kredytową o zainicjowanie transakcji płatniczej, a tym samym przyjęcie Państwa oferty.

PayPal
W trakcie procesu zamawiania zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy usług online PayPal. Tam mogą Państwo wprowadzić swoje dane płatności i potwierdzić zlecenie płatności do PayPal. Po złożeniu zamówienia w sklepie poprosimy, aby PayPal zainicjował transakcję płatniczą i tym samym zaakceptował Państwa ofertę.

Przelew SOFORT
Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy usług internetowych związanych z przelewem SOFORT, gdzie należy potwierdzić zlecenie płatności w ramach przelewu SOFORT. Tym samym umowa z nami zostaje zawarta.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językiem używanym do zawarcia umowy jest język niemiecki.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane zamówienia oraz nasze OWH drogą elektroniczną. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny przez Internet.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy doliczyć jeszcze koszty wysyłki. Więcej informacji na temat wysokości kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach.

Towary dostarczamy tylko drogą wysyłkową. Samodzielne odebranie towaru niestety jest niemożliwe.

Nie dostarczamy do paczkomatów.

5. Płatność

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:

Przedpłata
W przypadku wyboru przedpłaty w osobnym e-mailu podamy Państwu nasze dane bankowe i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

Karta kredytowa
Składając zamówienie, jednocześnie przesyłają nam Państwo dane swojej karty kredytowej.
Po uznaniu Państwa za prawowitego właściciela karty poprosimy firmę obsługującą Państwa kartę kredytową o zainicjowanie transakcji płatniczej natychmiast po złożeniu zamówienia. Transakcja płatnicza jest automatycznie przetwarzana przez firmę obsługującą kartę kredytową i następuje obciążenie Państwa karty.

PayPal
W trakcie procesu zamawiania zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy usług online PayPal. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem systemu PayPal, należy być tam zarejestrowanym lub zarejestrować się, uwierzytelnić za pomocą danych dostępowych i potwierdzić nam zlecenie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie poprosimy, aby PayPal zainicjował transakcję płatniczą.
Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana automatycznie przez PayPal natychmiast po jej dokonaniu. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie procesu zamawiania.

Przelew SOFORT
Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy usług internetowych związanych z przelewem SOFORT. Aby móc zapłacić kwotę faktury przelewem SOFORT, należy posiadać konto bankowe online z procedurą PIN/TAN, które pozwala na wykonywanie przelewów SOFORT. Następnie należy się odpowiednio uwierzytelnić i potwierdzić nam zlecenie płatności. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie procesu zamawiania. Transakcja płatnicza jest realizowana natychmiast po jej dokonaniu przelewem SOFORT i następuje obciążenie Państwa konta.

6. Zastrzeżenie prawa własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

7. Uszkodzenia transportowe

Jeśli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie reklamacji do dostawcy i natychmiastowy kontakt z nami. Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z nami nie będzie miał żadnych konsekwencji dla Państwa roszczeń prawnych i ich egzekwowania, w szczególności dla Państwa praw gwarancyjnych. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub towarzystwa ubezpieczeń transportowych.

8. Rękojmia i gwarancje

O ile poniżej nie postanowiono wyraźnie inaczej, zastosowanie ma ustawowa odpowiedzialność za wady.
Termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od dostawy towaru w przypadku towarów używanych.
Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania

  • w przypadku narażenia życia, urazu ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
  • w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków lub zamiaru oszustwa,
  • w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których dotrzymaniu partner umowy może się regularnie opierać (zobowiązania zasadnicze)
  • w ramach obietnicy gwarancyjnej, jeśli została ona uzgodniona lub
  • w zakresie, w jakim otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Informacje o wszelkich dodatkowych gwarancjach, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładne warunki można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: Pytania, reklamacje i zastrzeżenia można kierować do naszego działu obsługi klienta w dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00 drogą elektroniczną na adres
 https://www.oceansapart.com/de/kontakt/

9. Odpowiedzialność

Za roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, jesteśmy zawsze odpowiedzialni bez ograniczeń

    <liw przypadku narażenia życia, urazu ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
  • w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,
  • w przypadku obietnic gwarancyjnych, jeśli zostały one uzgodnione, lub
  • w zakresie, w jakim otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których dotrzymaniu partner umowy może regularnie polegać, (zobowiązania kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli ustawowych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy się spodziewać. W przeciwnym razie roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.

10. Rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do uczestniczenia w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.

OWH tworzy dział prawny wspólnie z Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.