Regulamin

1. Zakres obowiązywania

Poniższe OWH mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

2. Strony umowy, zawarcie umowy

Umowa zawierana jest z firmą Rise up Fashion GmbH

Prezentacji produktów w sklepie internetowym nie należy rozumieć jako prawnie wiążącej oferty – stanowi ona jedynie niewiążący katalog internetowy. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco włożyć nasze produkty do koszyka i w każdej chwili – przed wysłaniem wiążącego zamówienia – skorygować wprowadzone dane, korzystając podczas procedury zamawiania z objaśnionych i przewidzianych w tym celu pomocy. Kliknięcie przycisku „zamów” oznacza złożenie wiążącego zamówienia na towar znajdujący się w Państwa koszyku. Potwierdzenie wpływu zamówienia zostanie Państwu dostarczone pocztą elektroniczną niezwłocznie po wysłaniu zamówienia. Nie jest ono jednoznaczne z przyjęciem umowy.

Moment zawarcia umowy z nami zależy od wybranej przez Państwa metody płatności:

Przedpłata

Złożone przez Państwa zamówienie uznaje się za przyjęte przez nas, gdy w ciągu dwóch dni otrzymają Państwo osobną wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W jej treści znajdą Państwo również nasze dane bankowe.

Karta kredytowa

Przy składaniu zamówienia przekazują nam Państwo również dane posiadanej karty kredytowej. Po potwierdzeniu, iż są Państwo prawowitym posiadaczem karty, poprosimy Państwa operatora kart kredytowych o zainicjowanie transakcji płatniczej – oznacza to jednocześnie przyjęcie Państwa oferty.

PayPal

W trakcie zamawiania zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową operatora płatności internetowych PayPal. Należy tam wprowadzić swoje dane płatnicze i potwierdzić zlecenie płatności przez PayPal. Po złożeniu zamówienia w sklepie poprosimy, aby PayPal zainicjował transakcję płatniczą – oznacza to jednocześnie przyjęcie Państwa oferty.

Przelew natychmiastowy przez platformę SOFORT Überweisung

Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową operatora przelewów natychmiastowych SOFORT Überweisung. Należy tam potwierdzić zlecenie płatności przez tę opcję. Potwierdzenie jest jednoznaczne z zawarciem z nami umowy.

3. Język umowy, zapis tekstu umowy

Językiem, w którym można zawrzeć umowę jest język niemiecki.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane dot. zamówienia oraz nasze OWH w wiadomości e-mail. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny w internecie.

4. Warunki dostawy

Do wskazanych cen produktów zostaną doliczone koszty wysyłki. Szczegóły dotyczące tych kosztów można znaleźć w ofertach.

Towar wydajemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie jest możliwy odbiór osobisty.

Nie nadajemy przesyłek do paczkomatów.

5. Płatność

W naszym sklepie można wybrać jedną z następujących metod płatności:

Przedpłata

Jeśli wybiorą Państwo płatność z góry, w osobnej wiadomości e-mail podamy Państwu nasze dane bankowe i wyślemy towar po otrzymaniu zapłaty.

Karta kredytowa

Podczas składania zamówienia przekazują nam Państwo również dane posiadanej karty kredytowej.

Po potwierdzeniu, iż są Państwo prawowitym posiadaczem karty, bezpośrednio po złożeniu zamówienia poprosimy Państwa operatora kart kredytowych o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest automatycznie przetwarzana przez operatora, następuje obciążenie Państwa karty.

PayPal

W trakcie zamawiania zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową operatora płatności internetowych PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem systemu PayPal, należy posiadać tam konto użytkownika. Można również dokonać rejestracji bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty, zalogować się danymi dostępowymi i potwierdzić zlecenie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do zainicjowania transakcji płatniczej.

Transakcja ta zostanie natychmiast automatycznie zrealizowana przez PayPal . Dalsze informacje otrzymacie Państwo w trakcie zamawiania.

Przelew natychmiastowy przez platformę SOFORT Überweisung

Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową operatora przelewów natychmiastowych SOFORT Überweisung. Aby móc zapłacić kwotę faktury przelewem natychmiastowym przez platformę SOFORT Überweisung, należy posiadać internetowe konto bankowe z procedurą PIN/TAN, które ma aktywowaną procedurę przelewów przez SOFORT Überweisung, podać odpowiednie dane identyfikacyjne oraz potwierdzić zlecenie przelewu na nasze konto. Dalsze informacje otrzymacie Państwo w trakcie zamawiania. Platforma SOFORT Überweisung natychmiast zrealizuje transakcję zapłaty, obciążając Państwa konto bankowe.

Klarna
We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatność jest zawsze dokonywana na rzecz Klarna:

 • Rachunek z odroczonym terminem zapłaty: Termin płatności wynosi [14] dni od wysłania towaru/biletu/ lub – w przypadku innych usług – od udostępnienia danej usługi Szczegółowe warunki płatności w krajach, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj: NiemcyFinlandiaWielka BrytaniaHolandiaNorwegiaAustriaSzwecjaSzwajcaria.
 • Zakup na raty: Dzięki usłudze finansowania Klarna możliwa jest zapłata za zakupy w stałych lub elastycznych ratach miesięcznych na warunkach określonych w kasie. Rata płatna jest na koniec każdego miesiąca po wysłaniu przez Klarna miesięcznej faktury. Więcej informacji na temat zakupów ratalnych, w tym ogólne warunki handlowe oraz standardowe europejskie informacje o kredycie konsumenckim w krajach, w których ten sposób płatności jest dostępny, można znaleźć tutaj (dostępne tylko we wskazanych krajach): Hiszpania, Włochy, DaniaNiemcyFinlandiaWielka BrytaniaNorwegiaAustriaSzwecja.
 • Przelew natychmiastowy: Dostępny w Niemczech i Austrii. Państwa konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.
 • Polecenie zapłaty: Konto zostanie obciążone po wysłaniu towaru. Zostaną Państwo o tym powiadomieni pocztą elektroniczną.
 • Karta kredytowa (Visa/Mastercard): Dostępny w Niemczech i Austrii. Obciążenie zostanie dokonane po wysłaniu towarów lub biletów / udostępnieniu usługi. W przypadku abonamentu odbywa się zgodnie ze wskazanymi terminami.

Korzystanie z opcji płatności z odroczonym terminem zapłaty, na raty i polecenia zapłaty wymaga pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej W związku z tym w ramach inicjowania zakupu i przetwarzania umowy zakupu przekazujemy Państwa dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej. Prosimy o wyrozumiałość – możemy zaoferować Państwu tylko takie metody płatności, które będą dopuszczalne w oparciu o ocenę wiarygodności finansowej. Bardziej szczegółowe informacje oraz warunki użytkowania firmy Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje o Klarna dostępne są tutaj. Państwa dane osobowe będą traktowane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i w sposób określony w Polityka prywatności firmy Klarna.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty.

7. Szkody powstałe w transporcie

Jeśli dostarczony towar będzie wykazywać jednoznaczne uszkodzenia transportowe, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie reklamacji u przewoźnika i natychmiastowy kontakt z nami. Niezłożenie reklamacji i brak kontaktu nie mają żadnych konsekwencji dla Państwa roszczeń prawnych i ich egzekwowania, w szczególności w zakresie przysługujących Państwu praw gwarancyjnych. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub w zakresie ubezpieczenia transportowego.

8. Rękojmia i gwarancja

O ile poniżej nie postanowiono jednoznacznie inaczej, zastosowanie ma ustawowa rękojmia za wady.

Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub podmiotów, które pomagają nam w realizacji zobowiązania.

  w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
  w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków oraz działania podstępnego,
  w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których dotrzymaniu druga strony umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne)
  w ramach przyrzeczenia gwarancji, jeśli zostało uzgodnione, lub
  w zakresie, w jakim obowiązuje zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładne warunki są opisane przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: Pytania, reklamacje i zastrzeżenia można kierować do naszego działu obsługi klienta w dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  https://www.oceansapart.com/pl/kontakt/

9. Odpowiedzialność

W przypadku roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pomocników, ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność

  w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
  w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,
  w przypadku przyrzeczenia gwarancji, jeśli zostało uzgodnione, lub
  w zakresie, w jakim obowiązuje zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których dotrzymaniu druga strony umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne), z powodu lekkiego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli ustawowych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia można się typowo spodziewać. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze w pozostałym zakresie.

10. Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozwiązywania sporów (ODR) – można ją znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem ds. arbitrażu konsumenckiego