Zgłaszanie nieprawidłowości

Nasze zaangażowanie

OCEANSAPART dąży do zachowania przejrzystości i silnej etyki biznesowej. Szanujemy i cenimy bezpieczeństwo wszystkich osób, na które ma wpływ nasza działalność, i uznajemy istotną rolę, jaką odgrywasz w naszym sukcesie.

Nasza usługa zgłaszania nieprawidłowości

Nasza usługa zgłaszania nieprawidłowości to system wczesnego ostrzegania służący ograniczaniu ryzyka. Jest to bardzo ważne narzędzie pozwalające utrzymać wysokie standardy etyczne i zaufanie klientów oraz opinii publicznej do nas.

Możesz skorzystać z naszej usługi zgłaszania nieprawidłowości, aby powiadomić nas o poważnym ryzyku niewłaściwego postępowania, które może mieć wpływ na ludzi, naszą organizację, społeczeństwo lub środowisko.

Zgłoszenie może zawierać informacje o przestępstwach, nieprawidłowościach, naruszeniach lub innych działaniach naruszających przepisy unijne lub krajowe w kontekście związanym z pracą.

Nie musisz mieć dowodów na swoje podejrzenia, ale wszystkie zgłoszenia muszą być składane w dobrej wierze.

Bezpieczeństwo i poufność

Nasza usługa zgłaszania nieprawidłowości jest świadczona przez zewnętrznego partnera WhistleB Whistleblowing Centre w celu zapewnienia anonimowości. Kanał komunikacji jest szyfrowany i chroniony hasłem.

Wszystkie wiadomości są traktowane jako poufne. Przeczytaj nasze wytyczne dotyczące zgłaszania nieprawidłowości.

Jak przesłać anonimową wiadomość?

Prześlij wiadomość w łatwy i bezpieczny sposób, klikając link na dole tej strony. Postępuj zgodnie z instrukcjami w formularzu online. Po przesłaniu wiadomości otrzymasz na ekranie identyfikator i hasło. Zachowaj je w bezpiecznym miejscu. Twoja anonimowość zostanie zachowana podczas całego dialogu.

Możesz spodziewać się odpowiedzi lub dalszych pytań w ciągu 7 dni kalendarzowych.